Kako misli Akademija: Jezik koji svetli

Jezik je sredstvo kojim izražavamo ono mislimo i osećamo – delikatno, ali i ubojito oružje.

Međutim, jezik „u rukama" prevodilaca postaje spona među kulturama i most među svetovima. Profesor doktor Zoran Paunović pronikao je u sve tajne te osetljive veze...