Nauka 2019: Rat za život, 1. deo

U trentku kada se pomisli da zdravlje i život ugrožavaju brzorastuće tumorske ćelije, svakodnevne tekuće borbe postaju manje bitne i počinje rat za život. Ideja je mnogo, strahova još više, planova sve manje, kuda, gde, kako... Odbrana je nemoguća bez volje, vere, ljubavi i nauke.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je specijalizovana institucija koja, više nego profesionalno, pruža onkološku zdravstvenu zaštitu stanovništvu, ali i predstavlja jedan od najvažnijih frontova na kojem se bori za život.