Svetski lekcije: Petnica

U dve lekcije svi akteri ove sezone serije razmatraju fenomen institucije Istraživačke stanice Petnica, u kojoj su generacije stupile na put naučnog rada. Takođe, saznaćete mnogo o važnosti naučnih radova i njihovom tretmanu u naučnoj javnosti.