Čitaj mi!

Gradski heroji, 13. emisija

Govorimo o tome kolika je odgovornost državnih sistema kada je prehrana nacije u pitanju.

Gledano kroz istoriju, mnogi državnici i političari zaslužni su za unapređenje poljoprivrede, pa i za prenos mnogih biljnih kultura sa kontinenta na kontinent.

Koliko je proizvodnja na malim farmama uticala na nastajanje velikih industrijskih sistema? Vremena se menjaju, pa i uslovi proizvodnje. Danas je prioritet održivost.