Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: London – cena saobraćaja

Prognozira se da će 2030. godine dve trećine svetskog stanovništva živeti u gradovima. Iako je nemoguće osloboditi se gužve, potrebno je pronaći način kako da grad najbolje moguće funkcioniše u njoj. London je jedan od mnogih gradova u kojima broj stanovnika neprekidno raste. Cilj je učiniti ga održivim svetskim gradom.