Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: Kako srušiti supersilu?

Ako bismo pomerili vreme za samo milioniti deo sekunde, čitav svet bi se urušio. Tehnologije koje je čovek napravio okrenule bi se protiv njega. A ukoliko bi se destabilizovala brzina digitalne komunikacije, nastao bi haos.

Nekada je, tokom dana, bilo 50.000 zahteva za proveru vremena, a danas više od šest milijardi. Od tačnosti informacije o protoku vremena zavisi rad skoro svih mašina, kontrola električne mreže, telekomunikacije, finansijske transakcije...