Novi srpski umovi: Rezistencija na antibiotike

Ana Tomas Petrović voli da slika ali to radi samo kada ima slobodno vreme. To nije često jer je veoma posvećena naučnim istraživanjama koja radi za doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Njena istraživanja su usmerena na jednu od gorućih tema - na racionalnu upotrebu lekova, posebno antibiotika. Za svoja dosadašnja pregnuća nagrađena je Loreal Uneskovom stipendijom "Za žene u nauci".

Ključna pitanja na koja Ana u svojim istraživanjima traži odgovor glase: kako optimizovati upotrebu antibiotika i kako identifikovati supstance prirodnog porekla koja će povećati osetljivost bakterija na već dostupne antibiotike.