Svetski lekcije: Palić

Profesor Dušan Palić, riblji veterinar, šef najstarije katedre za bolesti riba na planeti, na Univerzitetu „Ludvig Maksimilijan“ u Minhenu, promišlja o kontroli kvaliteta obrazovanja govori o odnosima akademija i društva.