Nasilje na internetu, 4. epizoda

Nova epizoda „Nasilja na internetu“ prikazuje zlostavljanje na internetu iz ugla nasilnika. Njihov cilj nije samo nanošenje štete poznatim ljudima na internetu već, kako oni kažu, dolaženja do istine i pružanje druge strane priče.

Međutim, da li je ovo ispravno? Imaju li nasilnici na internetu svest o šteti koju nanose drugima? Da li bi ovo trebalo da bude apsolutno neprihvatljivo društveno ponašanje?