Filozofija i… Rokenol

Rokenrol se smatra, kada je reč o muzici i kulturi, za jednu od najvećih tekovina dvadesetog veka. Javlja se odmah nakon Drugog svetskog rata i ta energija života ubrzo je u sebe uvukla mlade celog sveta.

O rokenrolu pisali su brojni teoretičari ali tek odnedavno pažnju rokenrolu posvetili su i filozofi.

Malobrojni su oni koji su odrastali i živeli rokenrol i kroz svoju profesiju. Jedan od njih je čuveni fotograf Brajan Rašić.