Svetski: Časlav Brukner

Fizičar Časlav Brukner profesor je na Fizičkom fakultetu u Beču i zamenik je direktora Instituta za kvantnu optiku i kvantnu informaciju pri Austrijskoj akademiji nauka. Profesor vodi naučnu Brukner grupu, a kao predavač radi i na Univerzitetu Cinghua u Pekingu i na Međunarodnom institutu za fiziku u Natalu u Brazilu.