Srpski junaci srednjeg veka: Miloš Obilić

Jedna od najmističnijih ličnosti naše istorije. Njegova biografija staje u jedan dan, u jedan čin. Njegovo ime pominje se prvi put skoro vek nakon njegovog dela, a njegovo prezime ima nekoliko varijanti i različito se tumači. Kako i zašto je dugo ostao bezimeni junak? Ko je zapravo Miloš Obilić?