Putevi rimskih careva: Na kapiji Singidunuma

Peta emisija iz serijala "Putevi rimskih imperatora" nosi naziv "Na kapiji Singidunuma" i posvećena je rimskom Singidunumu.

Tragovi duge istorije grada osnovanog pre više od dva milenijuma na bregu iznad ušća Save gotovo da više nisu prisutni u liku savremenog Beograda. Retka su evropska stara urbana središta dugoga trajanja koja su u svojoj istoriji toliko puta rušena i ponovo građena kao što je to slučaj sa gradom čijim ulicama svakodnevno prolazimo.

Grad na Dunavu - velikoj evropskoj reci, koja je često razdvajala države i narode, doživljavao je sudare civilizacija kroz rušenja zatečenog i izgradnju novog, bitno različitog od prethodnog. Stare urbane strukture sa svojim zdanjima iščezavale su pred novim građevinama ne ostavljajući tragove kontinuiteta.

U procesima urbanizacije novoga vremena nisu ostali pošteđeni ni tragovi ranijih epoha, pohranjeni u slojevima zemlje pod savremenim gradskim tkivom.