Filozofija i... Smeh

Do početka 21. veka, malo je ko očekivao da će smeh postati predmet posebne nauke koja će se studirati na evropskim i svetskim univerzitetima!

Ime novonastale nauke, kao što je to slučaj s mnogim drugim naukama, potiče iz grčkog jezika - od reči gelos (smejati se). Gelotologija je nauka o smehu.