Blago iz dubina, blago zemlje: Banja Kanjiža

Na krajnjem severu Vojvodine, nalazi se jedna od najuređenijih i najpoznatijih banja naše zemlje Banja Kanjiža.

Njene medicinske vrednosti davno su potvrđene i dobro poznate. Banje se danas sve češće koriste kao mesta za kratki predah. Naši susedi, Mađari, prepoznali su takve potrebe modernog čoveka pa su tako organizovali svoje banje, a jedna takva je u blizini Banje Kanjiže. To je Morohalom, u blizini Segenida. Ne nudi mnogo zdravlju, ali nudi dobar provod turistima...