Moravska Srbija: Prestoni grad

Beograd je u 13. veku, u vreme vladavine kralja Dragutina Nemanjića, prvi put bio srpski grad, a u 15. veku, u vreme despota Stefana Lazarevića, prvi put postaje srpska prestonica.

Od srednjovekovnog despotovog grada sačuvano je malo tragova. U Gornjem gradu su ostaci bedema i zamka, i despotova kapija, a u Donjem su sačuvani ostaci zgrade mitropolije.

Stručnjaci su pokušali da rekonstruišu prošlost despotovog grada i pronađu odgovore na pitanja: kako je grad izgledao? Kako se branio? Kako se živelo u njemu i kako je despot Stefan 23 godine vladao Beogradom?