Kuća nauke: Mašinski fakultet

Emisija je svojevrsno putovanje kroz istoriju – od osnivanja Velike škole i predmeta posvećenog mašinama do savremeno koncipiranog fakulteta sa više od 20 obrazovnih modula, čiji je fokus na najnovijim naučnim istraživanjima i međunarodnoj saradnji.

U emisiji se ne može predstaviti celokupna delatnost jedne obrazovne i naučno-istraživačke institucije, ali se kroz različite primere rada katedri i laboratorija može dočarati istraživački duh koji se razvija, kako na programima osnovnih i postdiplomskih studija, tako i u radu Inovacionog centra Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.