Divlji grad Singapur: Ostrva

Grad-država Singapur jedno je od najskupljih mesta za život na svetu.

Značenje samog toponima Singapur je „lavlji grad", međutim, ovaj grad danas, zbog naglog ekonomskog razvoja i visokog životnog standarda, češće prati epitet „istočnoazijski tigar".
Singapur se sastoji od 63 ostrva. Između Singapura i Malezijskog poluostrva nalazi se morski prolaz pod imenom Johorski. Johorski prolaz je zbog visoke koncentracije prometa i pomorskog saobraćaja poznat i pod imenom „azijski Gibraltar".
Singapur je najveća luka u Aziji, a s vremenom je postao i moderan svetski trgovački centar. Takav status Singapur duguje svom idealnom geografskom položaju. Ostrvo pod nazivom Singapur je glavni grad, a među manjim ostrvima treba pomenuti Sentos, Pulau Ubin, Pulau Tekong, Kusu, Jurong... Jedna četvrtina teritorije Singapura je pod tropskom šumom i pretvorena je u prirodne rezervate.