Iluzije i trikovi, 4. emisija

U ovoj emisiji saznaćete šta je to foto-realizam, kakav je to umetnički stil koji rukom naslikana dela poistovećuje se najmodernijim fotografijama. Dostignuće umetnika ogleda se u majstorijama i igri senkama, svetlom i perspektivom.

Kako usaglasiti vid i sluh, pokazuje Mekgurnov efekat, a saznaćete i zašto je broj 1,618 bitan u zlatnom preseku?