Divlji grad Singapur: Urbana divljina

U nastojanju da poveća kvalitet života i obnovi autohtonu vegetaciju u gradu, u Singapuru su ljudskom rukom stvoreni neverovatni prirodni vrtovi. U bujnoj vegetaciji može se naći skoro 160.000 biljnih vrsta. Biljke filtriraju kišnicu i upijaju toplotu. Najlepši park izgrađen je u blizini reke Bishan, koja sada slobodno teče kao sistem prirodnih potoka, a u prve dve godine, biodiverzitet ovog područja povećao se za 30 procenata.

Osim parkova, Singapur održava i više od 90 kilometara takozvanih prirodnih puteva: koridora koji povezuju zelene površine, olakšavajući kretanje životinjama i insektima iz jednog prirodnog područja u drugo - i to kroz grad. Ovi putevi ekosistem oponašaju zahvaljujući grmlju, rastresitoj zemlji i krošnjama, i predstavljaju staništa brojnim vrstama na različitim visinama.
Singapur je razvio i indeks gradske biološke raznolikosti, a zahvaljujući naporima za preoblikovanje urbanog pejzaža, Singapur se danas smatra najzelenijim gradom Azije.