Nulta tačka: Naša tradicionalna medicina

Život nije kompjuterski program, ali nova saznanja iz integrativne medicine nude više načina restartovanja organizma, povratka na nultu tačku i harmoniju.

Tragamo za naučnom osnovom integrativne medicine i odgovaramo na pitanje koliki je značaj personalizovane medicine. Zašto se ovakav pristup prevenciji i lečenju naziva renesansa u medicini - dokazaće stručnjaci. Narodna medicina, tradicionalna kineska medicina, ći-gong, aromaterapija, ajurveda, porodični raspored, integrativna psihoterapija, joga, reiki - samo su neke od tema serijala „Nulta tačka". Emisije ovog serijala posvećene su metodama koje su zakonom zvanično propisane kao metode za unapređenje zdravlja.