Moja draga prijateljica nauka: Sa Vladanom Vuletićem

Merenje vremena je jedan od najstarijih naučnih problema.

Još uvek koristimo sve stare metode - od pogleda u nebo do mehaničkih merenja. Međutim, danas postoje i atomski satovi, čija je preciznost neverovatna. Od Velikog praska do danas, njihova odstupanja su samo od jedne do dve sekunde. Vreme nije apsolutno, ono je specifična kategorija za koju je Anštajn rekao da teče drugačije od gravitacionih polja.