Tehnologije i mi: Ekološki inženjering i upravljanje otpadom, 1. deo

Kako da živimo bolje, kvalitetnije, lepše? Šta raditi sa stvarima koje nam više nisu potrebne?

Te probleme pokušava da reši tehnologija upravljanja otpadom kako bi se loš uticaj na zdravlje čoveka i njegovu okolinu smanjio. Crveni mulj, otpad od školjki i životinjske kosti, kao i građevinski otpad - sve su to materije koje opasno zagađuju vodu, zemlju i vazduh.