Retuširanje: Zelena

Kada kažemo priroda, naša prva asocijacija je obojena u zeleno. Ta boja je simbol rađanja života i simbol rasta. Vrednost zelene u prirodi ne da se izmeriti ni sa vrednošću plemenitih metala jer su zdravlje i hrana najveće bogatstvo.

Znakovi kojima se nešto dozvoljava uvek su zelene boje - ta boja je simbol slobode. Kao psihološki okidač kreativnosti, zelena pobeđuje sve druge boje. Smeštena je u samu sredinu vidljivog spektra i možda je baš zato mnogi povezuju sa harmonijom i sposobnošću adaptacije.
Neke životinje i ptice vide veći broj tonova zelene nego ljudi, jer njihova ishrana zavisi od te sposobnosti. Retki su pesnici koji je nisu opevali i slikari koji je nisu koristili.