Staro srpsko pisano nasleđe: Tajna Karanske crkve

Iz vizure istorijsko-umetničkog kaleidoskopa predstavljamo život srpske srednjovekovne vlastele iz 14. veka i priču o Karanskom četvorojevanđelju iz 17. veka.

Posmatrajući u tom duhu Belu crkvu, Karansku zadužbinu župana Petra Brajana, sagrađenu za vreme kralja Dušana, možemo da promišljamo o uzvišenim osećanjima srednjovekovnih Srba kada su posmatrali velelepne crkve svojih vladara. U tome, su srpske velmože, pošto su im to uslovi dozvoljavali, našle podsticaj za stvaranje sopstvenih zadužbina ostvarujući lični odnos prema nebeskom i zemaljskom carstvu.