Monotematska emisija - Mikrobiota: čudesne moći našeg stomaka

U našim crevima živi 100.000 milijardi bakterija. Mi smo hibridna bića i zavisimo od njih. Mikrobi su, u stvari, apoteke koje sadrže zdrave i neophodne elemente za naše zdravlje. Oni utiču na varenje i brane nas od bolesti.

Svi imamo različite mikrobiote, a najpouzdaniji podaci mogu se dobiti analizom ljudskog izmeta.