Naša istorijska avangarda - U čeljustima dijalektike

Nadrealistička grupa formira se godinu dana posle uvođenja šestojanuarske diktature u Kraljevini Jugoslaviji, koja je donela potpunu cenzuru nad medijima i koja je trajala sve do 1934. godine i ubistva kralja Aleksandra.

Bilo je neverovatno hrabro, tridesete godine prošlog veka izaći sa programom koji je otvoreno marksistički i koji podržava komunističku revoluciju. Program je podržao i nadrealističku revoluciju u umetnosti, a ona se, po ugledu na Boljševičku u Rusiji, smatra integralnim delom socijalne revolucije.