Nauka u pokretu: Endokrinolozi u službi rađanja

Život žena danas se neprekidno menja. Ne samo da se životni i radni vek žena iz godine u godinu produžava, već se i vreme rađanja prvog deteta koninuirano pomera. Tako je u celoj Evropi, a ne samo kod nas.

Prema najnovijem izveštaju Evropskog zavoda za statistiku, u Evropskoj uniji prosek starosti prvorotki sa 28, 8 povećan je na 29,3 godine. Naši podaci govore da je u Srbiji, u istom periodu, prosek starosti sa 26,3 godine značajno povećan na nešto više od 28 godina.