13 nemogućih: Nadrealisti – naslednici pobune

Nadrealisti su prvi umetnici uz čije je delo srpska kultura početkom dvadesetog veka ozbiljno uhvatila korak sa najmodernijim svetskim zbivanjima.