Priče o velikim matematičarima: Evarist Galoa

Evarist Galoa je jedan od najznačajnijih matematičara Francuske u devetnaestom veku.

iko ni pre ni posle njega nije dao tako veliki doprinos rešavanju polinomskih jednačina. Galoa je dokazao da se opšta polinomska jednačina viša od četvrtog stepena ne može rešiti pomoću radikala. Njegova rešenja predstavljaju ključ moderne algebre i geometrije.