Svetski: Časlav Brukner

Fizičar Časlav Brukner je profesor na Fizičkom fakultetu u Beču i zamenik direktora Instituta za kvantnu optiku i kvantnu informaciju pri Austrijskoj akademiji nauka. On vodi naučnu Brukner grupu, a kao predavač radi i na Univerzitetu Cinghua u Pekingu i na Međunarodnom institutu za fiziku u Natalu u Brazilu.