Nauka u pokretu: Veštačka inteligencija

Na koji način ona prodire u sve pore našeg života? Zbog čega je važno da znamo kako se u skladu sa razvojem novog tehnološkog okruženja menja naš način komunikacije, ponašanja i rada, i koje to etičke dileme postavlja ovakva situacija? Na pomenuta pitanja odgovore daje profesor Ibrahim Kušču, koji je doktorirao u oblasti evolucije veštačke inteligencije na Univerzitetu Saseks u Velikoj Britaniji.

Posebna pažnja posvećena je odnosu veštačke inteligencije i slobode izražavanja, kao i medijske i informacione pismenosti.