Šta su sve tehnologije učinile za nas: Moć mašinskog učenja, 1. deo

Jedna od osnovnih karakteristika veštačke inteligencije je i sposobnost da se prilagođava novonastalim promenama, učeći iz pređašnjih operacija, i da na taj način unapređuje svoje delovanje u zavisnosti od promena nastalih u okruženju.

Postizanje efektivnosti i efikasnosti u poslovnim procesima dovodi do racionalizacije troškova, što direktno utiče na poslovni rezultat. Pretpostavlja se da će veštačka inteligencija u trenutku kada doživi svoju punu ekspanziju, radikalno promeniti svet današnjice i način na koji ljudi i privreda funkcionišu.