Istorija Niša: Srednji vek

Za velikog srpskog župana Stefana Nemanju grad Niš imao je poseban značaj. U vreme kada je kao mlad plemić upravljao Toplicom, Rasinom i Rekom, u njemu se sreo sa slavnim vizantijskim carem Manojlom Komninom.

Između čuvenog romejskog vladara i potonjeg osnivača srpske države tada se razvilo prijateljstvo, koje će trajati sve do smrti moćnog gospodara Konstantinopolja. Nakon toga, osnivač dinastije Nemanjića kreće da širi svoju državu na račun vizantijskih teritorija. U tom pohodu 1183. godine osvaja i Niš i od njega želi da napravi svoju novu prestonicu. Gradi veliku Crkvu Svetog Pantelejmona i 1189. u njenoj porti dočekuje vođu krstaša, velikog nemačkog cara Fridriha Barbarosu. Biće to jedan od prvih diplomatskih susreta u istoriji srpske države...