Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: Možemo li oživeti mrtve?

Da li je smrt naše konačno odredište, da li sa njom zaista stupa kraj – pitanje je koje čoveka muči od kada postoji život. Međutim, odgovori se menjaju.

Kada srce prestane da radi, šta se dešava sa našim životnim funkcijama, a šta sa iskustvom i znanjem akumuliranim u našem mozgu? Napredak medicine i pomaci u informacionim naukama, mogli bi uskoro da omoguće mrtvima da ponovo hodaju zemljom ili da prežive u nekom novom neobičnom obliku.