Kvadratura kruga: Demineri

Preko hiljadu kvadratnih kilometara Bosne i Hercegovine još uvek je zasejano minama koje ugrožavaju bezbednost oko pola miliona ljudi. Oko 80.000 mina zaostalih iz rata još uvek seju smrt u Bosni. Posle rata, od mina je u BiH stradalo oko 1800 ljudi a život je izgubilo i 50 deminera. Do sada je u Bosni i Hercegovini utrošeno na stotine miliona konvertibilnih maraka za deminiranje a potrebno je još oko 80 miliona maraka da bi se taj proces priveo kraju. Rok za to je 2025. godina.