Dobro je... dobro je znati: Hiperbarična medicina

Godišnje u Srbiji ima više od 200.000 bolesnika iz grupe oboljenja indikovanih za HBO terapiju. Saznaćemo u kojim slučajevima je ovo najbolji izbor, kao i kod kojih je sve indikacija ova terapija uspešna.

Videćemo i kako se ovaj vid lečenja sprovodi, posetićemo Centar u Vrnjačkoj Banji, Laboratoriju za fundamentalna istraživanja i eksperimentalne komore, Međunarodnu postdiplomsku školu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i Konsenzus konferenciju i Evropski kongres iz hiperbarične medicine, događaje koji su u Beogradu okupili 700 stručnjaka iz 37 zemalja.