Arhitektura danas: Arhitektura danas

Kažu da kuće liče na ljude, a naselja i gradovi, na porodice koje u njima žive. Kako arhitekta planira i osmišljava izgled kuće i prostora oko nje? Koliko je teško, ali i zanimljivo, spojiti geometriju i umetnost, a da sve bude funkcionalno i upotrebljivo?