Nauka u pokretu: Nove tehnologije u obrazovanju, 3. deo

Tražimo odgovore na pitanje kako se tehnologija svakodnevno koristi u obrazovanju, i to na nivou strukovnih i akademskih studija. Na koji način se škole i fakulteti bore sa tehnološkim i pedagoškim izazovima, ispitivali smo na primerima obrazovnih institucija u Velikoj Britaniji i Srbiji.

U Velikoj Britaniji, na jednom koledžu koji pohađa 12.500 studenata, kroz tridesetak različitih obrazovnih programa - od forenzike preko građevinskog projektovanja i upravljanja gradilištem, do TV produkcije - svakodevno koriste digitalne uređaje, i to ne samo kao sastavni deo praktične nastave radi obrazovanja za specijalizovana zanimanja, već i zbog usvajanja obrazovnih sadržaja koji su posebno dizajnirani za učenje na daljinu.