Odisej: Pravila naučne debate

Ideja Homerovog epa Odiseja bila je da približi čitaocima avanture kroz koje je grčki junak prošao vraćajući se kući nakon pada Troje. Oslanjajući se na ovu simboličku analogiju, projekat ODISEJ zamišljen je kao nesvakidašnja obrazovna avantura evropskih učenika i nastavnika na njihovom putovanju ka sticanju znanja iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka.

Ideja je da se kroz debatu i negovanje retoričkih veština podrži razvoj kritičkog mišljenja kod učenika, da se oni osposobe za korišćenje različitih izvora saznanja, kao i za proveru njihove verodostojnosti, uz isticanje značaja građanskog vaspitanja i širenje tolerancije i demokratskih vrednosti.