Škola u budućnosti: O pravilnom korišćenju mozga

Neuroobrazovanje se zasniva na praćenju i istraživanju rada mozga dok dete rešava neki školski problem.

Dokazano je da se neuroni u mozgu transformišu, u zavisnosti od toga čime se osoba bavi i koji problem rešava. I neuroni i sinapse obnavljaju se tokom čitavog života, iako se, donedavno, mislilo drugačije. Ovim istraživanjima meri se stepen pažnje - selektivne ili direktne - kao i brzina i lakoća učenja.