Dobro je... dobro je znati: Snaga i moć ljubavi

Ova emisija posvećena je pitanju da li je naučno dokazano da je u osnovi svega ljubav. Ako je ljubav potreba, onda je imamo verovatno svi... Kako su to naučno utvrdili? Ovde se ne govori samo o osnovnom nivou fizioloških potreba neophodnih za preživljavanje... Pojam ljubavi se definiše kao potreba za dovoljno ljubavi koja se izražava primanjem i davanjem ljubavi.

Kako uz prirodnu potrebu da volimo i budemo voljeni, ide razumevanje, nerazumevanje, neuzvraćena ili patološka veza, za mnogo toga što osećamo odgovorna je naša slika sveta stvorena još u detinjstvu... Kako da postanemo svesni svojih potreba i kako da živimo u skladu sa sobom - srećnije i bolje.