Nauka u pokretu: Primenjeno znanje

Danas, kada medicinske nauke napreduju vrtoglavom brzinom, sve je teže odgovoriti na pitanje na koji način efikasno školovati buduće zdravstvene radnike.

Dizajniranje kvalitetnih obrazovnih programa koji odgovaraju savremenim potrebama zdravstva nije nimalo lak zadatak. S jedne strane potrebno je odrediti pravu meru između usvajanja neophodnih teorijskih znanja i praktičnih veština u radu sa pacijentima, a sa druge sve su veći zahtevi za interprofesionalni rad, zajednički rad zdravstvenih profesionalca različitih struka čije principe studenti treba da savladaju još na fakultetu.