Socijalne veštine: Lični i profesionalni razvoj

Socijalne veštine su, po definiciji Svetske zdravstvene organizacije: sposobnosti prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućavaju osobama da se uspešno nose sa zahtevima i izazovima koje pred njih postavlja život. Socijalne veštine nisu vezane za specifični posao, već se nalaze u osnovi uspešnog obavljanja bilo kog posla.

Današnji trening namenjen je profesionalcima odgovornim za razvoj zaposlenih, ali i svima koji žele sami da planiraju i upravljaju svojom karijerom i profesionalnim razvojem. Poslodavci traže od zaposlenih fleksibilnost i sposobnost da odgovore na njihove nove zahteve, očekuju da zaposleni sami preuzmu odgovornost za upravljanje svojim razvojem, kreiraju ili prihvate nove zadatke i druge razvojne mogućnosti, pre nego da sačekaju na posao ili promociju.