Šta su sve tehnologije učinile za nas: Digitalni eko-sistemi

Svedoci smo da ceo svet prolazi kroz dinamičan proces digitalnih transformacija, koji omogućava da jednostavnije i brže obavljamo svakodnevne aktivnosti i da se ostvaruju uslovi za novi kvalitet života. Proces digitalizacije postaje vodeći faktor u projektovanju i konstruisanju optimalnih uređaja po meri čoveka, koji se sve češće, zbog svoje ekonomičnosti i jednostavnosti u primeni, nazivaju i digitalni eko-sistemi.

Koliko je važna sprega državnih organa, javnih preduzeća, operatera fiksne i mobilne telefonije, pružalaca internet servisa, finansijskih organizacija i drugih institucija, u primeni novih tehnologija i stvaranju digitalnog eko-sistema.