U potrazi za natčovekom: Bionički ljudi

Naučnici su u poslednjih četrdeset godina pokušavali da unaprede ljudsko telo. Pioniri u nauci danas obnavljaju sluh, vid i čovekovu pokretljivost.

Neverovatno je videti sportistu koji je, zahvaljujući bioničkoj nozi, u stanju da za 46 sekundi pretrči 400 metara. 3D štampači koji su osmišljeni osamdesetih godina prošlog veka, sada oblikuju budućnost medicinske nauke. Ideja njihove upotrebe u stvaranju složenih ljudskih tkiva deluje kao naučna fantastika, ali prvi koraci su već napravljeni. Da li će spajanje čoveka sa mašinom iznedriti nove ljude?