Šta su sve tehnologije učinile za nas: Moć mašinskog učenja, 1. deo

Obrada velike količine podataka i adekvatna interpretacija dobijenih rezultata informacione sisteme čini moćnijim i relevantnijim. Jedna od osnovnih karakteristika veštačke inteligencije je i sposobnost da se prilagođava novonastalim promenama koristeći se pređašnjim iskustvom.

Postizanje efektivnosti i efikasnosti u poslovnim procesima dovodi do racionalizacije troškova, što direktno utiče na poslovni rezultat. Pretpostavlja se da će veštačka inteligencija u trenutku kada doživi svoju punu ekspanziju radikalno promeniti svet današnjice i način na koji ljudi i privreda funkcionišu.