Naša istorijska avangarda: U čeljustima dijalektike

Nadrealistička grupa se formira godinu dana posle uvođenja Šestojanuarske diktature u Kraljevini Jugoslaviji, koja je donela potpunu cenzuru nad medijima i koja je trajala do 1931. godine.

Izaći tridesete godine sa programom koji je otvoreno marksistički i koji podržava komunističku revoluciju, kao i nadrealističku revoluciju u umetnosti, bilo je neverovatno hrabro. Naime, nadrealizam se smatra integralnim delom socijalne revolucije, i to po ugledu na boljševičku revoluciju u Rusiji.