Nauka u pokretu: Misija 4.0

Rajko je robot nastao u laboratoriji Mašinskog fakulteta u Beogradu. On je spoj veštačke inteligencije i kognitivnih sposobnosti, ocenjuje ljude i stvari, prepoznaje ih i odlučuje šta dalje da radi. To znači da robot Rajko može samostalno da uči.

Domino je njegov kolega robot, koji ima drugu upravljačku strategiju. Od Rajka se razlikuju po načinu kretanja i po činjenici da su za njegovo funkcionisanje ponekad odlučujući samo pikseli. Dva robota lepo sarađuju.