Moja draga prijateljica nauka: Sa Vladanom Vuletićem, 10. epizoda

U ovoj epizodi upoznajemo se s Vladanom Vuletićem na sasvim drugačiji način.

Profesor Vuletić govori o svojoj porodici i tome kakvu ulogu je imala u njegovom životu, o odabiru fakulteta, doktorske teze, mesta za rad i život. Govori o uslovima potrebnim da se mladi naučnik opredeli za sredinu u kojoj će raditi, o komunikaciji sa drugim kolegama, ali i o tome zašto voli da igra tango.